Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

Kiwiora
Kiwiora
Można być mądrym, ale nigdy się nie będzie za mądrym i zawsze można od każdego się czegoś nauczyć, od najgłupszego. Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem. I między innymi to: który dzień jest najważniejszy? Na który dzień trzeba stawiać? Na wczoraj, na dziś czy na jutro?
— Edward Stachura
Kiwiora

April 25 2015

I see myself forever and ever as the ridiculous [person], the lonely soul, the wanderer, the restless frustrated artist, the [person] in love with love, always in search of the absolute, always seeking the unattainable.
Henry Miller, Stand Still Like the Hummingbird (via wordsnquotes)
Reposted fromwestwood westwood

April 19 2015

Kiwiora
8510 913a 390
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains

April 18 2015

Kiwiora
1150 0c71 390

April 16 2015

Kiwiora
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawilkstepowy wilkstepowy

April 15 2015

Kiwiora
6600 528c 390
Reposted fromsoSad soSad viawilkstepowy wilkstepowy

April 13 2015

Kiwiora
w każdym razie
pierwszy raz w życiu czegoś tak bardzo chciałem
nie mówię o pociągu fizycznym
tylko marzyło mi się poznać Ciebie bardziej
— 12:11 AM
Reposted fromaloneagain aloneagain viawilkstepowy wilkstepowy

April 03 2015

Kiwiora
Lubię pływać pod prąd, a nawet przegrywać z prądem, to przynajmniej wyrabia mięśnie. Wymyśliłem sobie taką praktyczną, prywatną, moralną dyrektywę, jeżeli masz do wyboru dwie drogi, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromzulka zulka viawilkstepowy wilkstepowy

April 01 2015

Kiwiora

March 30 2015

Kiwiora
Kiwiora

March 24 2015

5596 4883 390
Reposted fromwestwood westwood

March 19 2015

Kiwiora
5641 86bd 390

March 15 2015

Kiwiora
Kiwiora
6058 c1e0 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamarianna marianna
4021 a94a 390
Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl